ЗА НАС

Cчетоводна и консултантска фирма Топик Сервиз е основана през 1995 г. и регистрирана в СГС на 21 Ноември същата година. Фирмата е член на Асоциация на специализираните счетоводни предприятия  и Европейската асоциация на счетоводителите. От 18.12.2009г. компанията е преобразувана в акционерно дружество Топик Сервиз АД.

Ние сме екип от високо квалифицирани специалисти, който се стреми максимално ефективно и съобразно счетоводните, данъчни и други нормативни изисквания, да изпълнява високите изисквания на нашите клиенти. Съществена част от работният процес в нашата фирма са съвременните информационни технологии. Основна отличителна черта, превърнала се в съществено предимство е младият и амбициозен колектив от изградени професионалисти, с които разполага Топик Сервиз АД.

Съвместната работа със сътрудници, специализирали в областта на бизнес услугите - адвокати, данъчни консултанти, специалисти в програмирането и уеб дизайн, недвижими имоти и фасилити мениджмънт и други, допринася за цялостният и многоаспектен поглед на екипа на Топик Сервиз АД, което неимоверно повишава ефективността на работата ни. Екипът ни се състои от 14 служители на постоянен трудов договор.

Сътрудничеството ни със счетоводни компании от редица европейски страни и България , дипломирани експерт счетоводители, специалисти от Министерство на Финасите, данъчни служби и др. е допълително предимство при предоставянето на висококачествени, всеобхватни и своевременни услуги на нашите клиенти.