КАРИЕРИ

Топик Сервиз цени служителите си и им предостая динамична и предизвикателна среда с възможност за развитие и оптимално разкриване на личния потенциал. Каним Ви да се присъедините към нашия екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това заедно да допринесем за изпълнение на мисията на компанията.

Дейността на Топик Сервиз е обвързана с нейната цел да подобрява качеството на предоставяните услуги. Вярваме, че това е възможно единствено при спазване на най-високите етични стандарти и затова почтенността е императив в екипа на компанията. Също така насърчаваме индивидуалността и креативността, тъй като сме иновативна компания с визия за бъдещето. Подкрепяме стремежа към високи постижения и отговорност към задълженията.

Ако искате да бъдете част от нашия екип, моля запознайте се с нашите предложения и ако отговаряте на изискванията изпратете ни кратка автобиография и мотивационно писмо. По отношение на всички кандидати ще бъде спазвана стриктна конфиденциалност.