Партньорство

"Заедно можем повече"

Ръководството и екипа на счетоводна компания Топик сервиз приемат като съществен елемент в своята работа партньорството с фирми и специалисти във всички области на бизнес услугите.

Партньорството включва няколко области :

Счетоводство, одит, финанси

Парньорство със счетоводни фирми и счетоводители на свободна практика. Одиторски предприятия, независими одитори. Финансови и консултантски фирми.

Реализираме и поддържаме отношения на регионално, национално и международно ниво.

Адвокатски услуги

Отлична възможност за взаимно допълване и консултиране, както от страна на високо квалифицирани адвокати, подпомагащи нашата дейност или директно консултиращи наши клиенти, така и съдействие от наша страна при необходимост от експертиза или данъчно - счетоводно третиране на казуси възникнали при предоставяне на адвокатски услуги.

Информационни технологии, софтуер, уеб дизайн, IT сервиз

Изключително тясно сътрудничество със специалисти от IT бранша подпомага както актуалната и съвременна информационна среда в Топик сервиз, така и възможността за подпомагане дейността на нашите клиенти.

Технически услуги

В дейността си счетоводна и консултантска фирма Топик сервиз е изградила тесни връзки с фирми и специалисти от редица сфери на бизнеса

  • Архитектура и дизайн
  • Недвижими имоти
  • Застраховане
  • Оценители