ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Актуални обяви за набиране на проектни предложения по Оперативни програми:

 

ОТВОРЕНИ СХЕМИ

ОП Развитие на конкурентоспособността

"Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП"

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са, както следва:
Първи краен срок – 12.09.2016 г.
Втори краен срок – 31.05.2017 г.

 

"Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП"

Краен срок за подаване 15.08.2016

 

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Краен срок за подаване 12.10.2016