• Бизнес Моделиране
  • Бизнес Развитие
  • Структуриране на бизнеса
  • Управление на качеството
  • Администрация на бизнеса

 

 

Езици – Английски

 

Професионален опит и образование

Завършила Бизнес Администрация в МВБУ

 

2008 –       Административен мениджър в Топик Сервиз АД

2015 –       Участва в проекти и Бизнес анализи