Вътрешен одитор

 

  • Финансово икономически анализи
  • Счетоводни консултации
  • Анализ на счетоводна дейност
  • Изготвяне на счетоводна политика
  • Вътрешни одити
  • Счетоводство

 

Езици – Английски

 

Професионален опит и образование

Завършила Счетоводство и одит в НБУ

 

2003 – 2011      Главен счетоводител в Топик Сервиз АД

2011-                 Вътрешен одитор в Топик Сервиз АД

2014-                 Експерт във финансово икономически анализи