Главен счетоводител

 

  • Финансово икономически анализи
  • Счетоводни консултации
  • Анализ на счетоводна дейност
  • Структуриране на сметкоплан
  • Изготвяне на годишни отчети
  • Счетоводство

 

Езици – Английски

 

Професионален опит и образование

Завършила Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия  в СА „Д. А. Ценов“

 

2003 – 2007      Счетоводител в Топик Сервиз АД

2008-                 Главен счетоводител в Топик Сервиз АД

2014-                 Експерт във финансово икономически анализи