Изпълнителен директор

 

  • Бизнес Анализи
  • Консултации
  • Бизнес моделиране
  • Управление на риска
  • Управление на качеството
  • Счетоводство

 

 

Езици – Английски

 

Професионален опит и образование

Завършил Иконимика в УНСС

 

1995 –       Изпълнителен директор в Топик Сервиз АД

2012-        Ръководи различни проекти

2014-        Експерт във финансово иконимически анализи с национално значение